Hur bildas fossil?

Fossil är djur- eller växtdelar som finns kvar tack vare sediment. Sediment kan vara olika saker, till exempel lera, vulkanaska eller sand, som inte är organiskt, eller så kan det vara till exempel torv eller kalkskal som är organiskt.

Sediment följer ofta med vatten, och transporteras med hjälp av det. Det finns på botten av olika typer av vattendrag. Att döda organismer (eller delar av dem) hamnar där är inte så konstigt, med tanke på att även de kan följa med vattnet. De kan efter hand begravas i sedimentet som kan bli ett väldigt tjockt lager, ibland flera kilometer.

Det som är längst ner utsätts för ett större tryck och ibland också en högre temperatur än längre upp i sedimentet. Det är det som gör att sedimenten förstenas. Är förhållandena gynnsamma kan organismer då bevaras som fossil. När sediment förstenas kan det bli olika hårt, och för att man ska kunna hitta fossil behöver de ha blivit relativt lösa bergarter som till exempel lerstenar, kalkstenar eller sandstenar.

Växter kan bevaras genom att de blir förkolnade, inkolade, genom att de gör ett avtryck, eller genom att de förstenas.

När det handlar om djur är det för det mesta bara hårda rester av djuret som kan bevaras som fossil. Kanske en del av en käke eller några kotor. Att hitta hela djur eller mjuka delar av djuren som fossil är väldigt ovanligt.

Det är mer ovanligt att landlevande djur blir fossil, eftersom den process som krävs handlar om att djuret måste hamna i bottenslammet som finns i något vattendrag.